ygtcelikçelik-konstrüksiyon-çelikyapi-çelikkonstrüksiyon-inşaatçelikkonstrüksiyon

ÇELIK KONSTRÜKSIYON YAPILAR (PRIZMATIK YAPILAR)

Çelik konstrüksiyon atölye, çelik konstrüksiyon depo yapıları, çelik konstrüksiyon prizmatik yapı sistemiyle yapılar isteğe göre yalıtımsız veya yalıtımlı olarak üretilebilmektedir.

Çelik konstrüksiyon teknik veriler :

Yapılar 1.derece deprem koşulları dikkate alınarak üretilmektedir. Rüzgar hızı 102 km/saat (h:0-8 m) TS498, kar yükü 80 kg/m². Fabrikada üretilen ve önceden alıcı tarafından hazırlanan zemin betonu üzerine, yerinde montajı yapılan yapılar istenildiği zaman sökülüp tekrar başka yerde kurulabilir.

Çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistem :

NPI kolon, dolu gövdeli çelik makas ve aşıklardan oluşmuş olup, rüzgar bağlantıları yapılmıştır. Bağlantılar çelik cıvata ve somun ile sağlanmıştır.

Çelik konstrüksiyon boyutları:

Yapı genişliği 10 m tek açıklık – ( Şekil 1 ) kolon yüksekliği

h:4-5-6 m olabilir. Bina boyu 2.5 m’nin katları şeklinde istenildiği kadar uzatılabilir. Blok genişliği 10 m olmak kaydıyla ikili, üçlü, dörtlü, beşli bloklar ( Şekil 2 ) yapılabilmektedir.

Ygt Çelik Konstrüksiyon Yapı

 • Çatı ve Cephe Kaplaması

  0.50 mm trapez kesitli galvaniz sac levhalar, galvaniz kaplamalı ve contalı çivilerle aşıklara tespit edilir.

 • Kapılar 

  350350 cm boyutlarında sürgülü olarak imal edilmektedir. (Kapı üzerinde 900 mm2000 mm personel servis kapısı mevcuttur.)

 • Boya

  Tüm çelik sistem paslanmaya karşı antipas ve bir kat yağlı boya ile boyanmaktadır.

 • Tesisatlar

  Elektrik tesisatı yapılmamaktadır.